Kristendom, religion og livssyn

Religiøs musikk fra ulike religioner

Jødedom Islam Hinduisme Buddhisme
klipp 1
klipp 2
klipp 3
klipp 4
klipp 5
klipp 1
klipp 2
klipp 3
klipp 4
klipp 5
klipp 1
klipp 2
klipp 3
klipp 4
klipp 5
klipp 1
klipp 2
klipp 3
klipp 4
klipp 5

Jon Skarpeid, G. (2007). Religionenes musikk på Internett. , fra http://www.krlnett.no/art/index.php?vis=57