SAMFUNNSFAG

Vikinggarden Avaldsnes

Norske fylker og kommuner

Explore the World (engelsk)

Test deg på europakartet

Hei verden

Sametinget

Åsgård - vikingenes guder

Norske konger

Steinalderen

 

 

Vikinger

Vikingskip

Vikingtida

Historieside fra eldre steinalder til middelalderen (Gamle naboer)