Undervisningsstilling - vikariat

Ved Markabygda Montessoriskole blir det fra 1/1-17 til 30/6-17 ledig 54% vikariat i undervisningsstilling.

Markabygda Montessoriskole er en fådelt skole med 52 elever. Vi ønsker søkere med god faglig kompetanse, med evne til samarbeid, teamarbeid og selvstendig arbeid Vi ønsker søkere som kan undervise både på hele barnetrinnet. Kjennskap til montessoripedagogikken er heller ingen ulempe, men ikke en forutsetning for å søke på stillingen.

Vi har en visjon om å være en helsefremmende arbeidsplass, og våre kjerneverdier er tillit, respekt, åpenhet og lojalitet. Det er viktig at aktuelle søkere kjenner seg igjen i disse verdiene og benytter dem aktivt i utviklingen av enheten, både i forhold til arbeidsmiljø og tjenestekvalitet. Det forventes at alle ansatte bidrar til å skape et godt samspill både internt i enheten, og med eksterne samarbeidspartnere.

Nærmere opplysninger kan fås ved å ta kontakt med rektor Marius Brenne ved Markabygda Montessoriskole tlf. 90591544

Skolens arbeidsgiverpolitikk har som mål å ha både mannlige og kvinnelige arbeidstakere, og vi oppfordrer begge kjønn til å søke.

Arbeids- og lønnsvilkår i samsvar med gjeldende avtaleverk. Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.

 

Søknad på stillingen må sendes til:

Markabygda Montessoriskole
Hallanvegen 20

7622 Markabygda


Søknaden kan også sendes til følgende e-postadresse: rektor@mbms.no
                                                          

 Søknadsfrist er: 14.12.2016.