Fritidsaktiviteter i Markabygda

I Markabygda finnes det ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Nedenfor har vi listet opp noen tilbud, når og hvor de er, og kontaktpersoner til de ulike tilbudene.

AKTIVITET
HVOR
NÅR
KONTAKTPERSON
TELEFON
Allidrett 1.-3.kl
Se hjemmeside
Tir. 18-19
Guri Alstad
97 53 83 33
Allidrett 4.-7.kl
Se hjemmeside
Tir. 19-20
Guri Alstad
97 53 83 33
Baneskyting DFS
Skytebanen
Tor. 18.00
Se hjemmeside
Se hjemmeside
Korps: aspirantøving
Halltun
Ons. 17.30-18.30
Torill Hjelmstadbakk
99 44 44 31
Barneklubb
Kirkestua
ons.17.30-19 (partallsuker)
Randi Valde
97 75 56 89


Noen av disse aktivitetene går ikke hele året. Hvis du er usikker, kan du kontakte kontaktpersonen for å få bekreftet om den aktuelle aktiviteten arrangeres.

Nettressurser for elever:

EDU 2.0

Bruker ID:
Passord:

Husk?
Kontakt oss

Skolen ligger i Markabygda, ca 10 kilometer øst for Skogn st. Følg skilting til Markabygda fra E6 ved Skogn.

Addresse: 7622 Markabygda, Norge
Telefon: 74 01 75 84
Rektor:

E-post: post@mbms.no