Nytt skolebygg

Nytt skolebygg er planlagt ferdig sommeren 2022.

Mer informasjon kommer på foreldremøte våren 2022.
     Skolens facebookside
Kontakt oss

Skolen ligger i Markabygda, ca 10 kilometer øst for Skogn st. Følg skilting til Markabygda fra E6 ved Skogn.

Addresse: 7622 Markabygda, Norge
Telefon: 74 01 75 84
Rektor: 90 59 15 44

E-post: post@mbms.no

>